Rollen som leder af indholdsproduktion

Bliv strategisk og personligt styrket i din ledelse i film og tvfiktion-branchen.

Det er en kunst at være en god leder på produktionssiden af et nyskabende projekt. Nyskabende film- og tv projekter skal kunne realiseres dels gennem samarbejder med kreative og dels med fokus på den organisatoriske ramme, man arbejder indenfor. Med disse års øgede behov for også at tænke internationalt i forhold til både indhold og samarbejder er det en utrolig kompleks kontekst, man skal kunne navigere i og ikke mindst holde fokus og vision indenfor.

Dette forløb har som sit formål at styrke ledere på alle niveauer i film- og tv branchen gennem et specifikt fokus på den personlige ledelsesstil.

Kursets grundpræmis er, at de bedste ledere i de kreative brancher er personlige ledere, der er dem selv samtidig med, at de arbejder strategisk med projekter og samarbejdspartnere og omsorgsfuldt med medarbejdere og kolleger.

Kurset vil styrke deltagerne i deres personlige ledelse ved at give dem større indblik i dynamikker i ledelse af kreative med- og samarbejdspartnere. At håndtere krydspresset som mellemleder med fokus på indhold.

Deltagere vil få øget viden om, hvordan man kan arbejde strategisk med fokus på realisering af projekters indhold og skabe effektive og kreative projektgrupper.

Gennem ledelses- og teamforståelse, procesforståelser, forhandlingsteknikker, strategisk fokus og principper for målrettet kommunikation samt, hvordan hver enkelt kan bruge sig selv i sin rolle, vil dette forløb give deltagerne værktøjer til at styrke deres personlige ledelse i både danske og internationale samarbejder.

Forløbet veksler mellem teori, fælles læringssessions og direkte træning og sparring omkring personlig håndtering af egen rolle.

Kurset udbydes via Mediernes Efteruddannelse og du kan læse meget mere her

https://mediernesefteruddannelse.dk/kurser/rollen-som-leder-af-indholdsproduktion/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Del på Facebook
Share on twitter
Del på Twitter