Young Nordic Producers Club in Cannes, 2020

Young Nordic Producers Club is cancelled for 2020 due to COVID-19 but will be back in Cannes in 2021.

A big part of Young Nordic Producers Club is built on creating and extending the industry network within the Nordic countries and Europe as well. Our main focus is lectures with experts, co-production cases and industry network. A part of our program could be arranged to be digital but do make the set up on the highest level will take time and we are convinced that the physical presence is a big part of the programs excellent results. 

Take care and see you next year in Cannes

cannes logoer

Det personlige billedsprog

Kurset fokuserer på den enkeltes fortællers individuelle billedsprog, og undersøger hvordan fortællerens personlighed, egne metoder og særlige baggrunde kan tilbyde unikke måder at udtrykke sig på med billedet, lyset, rummet og karaktertegningen.

Hovedlærer: Lotte Mik-Meyer / Gæstelærer: Arne Bro

Kurset henvender sig til tv-journalister, tilrettelæggere og fotografer, der selv arbejder med kameraet og til redaktører og klippere, der enten arbejder med redaktioner eller alene med film og tv, undersøgende journalistik, dokumentarisme, nyheder eller og andre former for filmiske og tv-rettede udtryk.

Lotte Mik-Meyer og Arne Bro har i 15 år undervist filminstruktører og tv-journalister her og i udlandet, med fokus på den enkelte fortællers unikke opfattelse og særlige bevægelses-og udtryksmåder. Arbejdsformen baseres på korte, daglige øvelser med kameraet, blandet med analyser og drøftelser af de personlige motiver og interessefelter, som den enkeltes billedsprog er præget af.

Lotte Mik-Meyer er cand.Scient soc. i Internationale Udviklingsstudier og dokumentarfilmsinstruktør (Return of a President, Det Arabiske Initiativ, Det vi ser, At tegne). Lotte Mik-Meyer er hovedlærer på Den Norske Filmskoles Masteruddannelse i konceptuel Dokumentarregi, og tidligereleder af programkvalitetsprojektet i DR. Lotte Mik-Meyer har undervist sammen med Arne Bro i Sydafrika, Vietnam, Holland, Slovenien og Danmark.

Arne Bro er oprindeligt dokumentarfilmsinstruktør, tidl. Prorektor for Den Danske Filmskole, og de sidste 25 år leder af Filmskolens Dokumentar- og TV-uddannelse.

Kurset har samme struktur og form, som kurset Filmisk Fortælleform og henvender sig til professionelle fra tv-branchen, der ikke tidligere har deltaget i dette kursus.

Der må påregnes sene undervisningstimer og hjemmeopgaver om aftenen.

Vi har plads til 8 deltagere

Tilmelding sker via Mediernes efteruddannelse https://mediernesefteruddannelse.dk/kurser/det-personlige-billedsprog/

Rollen som leder af indholdsproduktion

Kunsten at lede indholdsproduktion
Få værktøjer til at udvikle og underbygge din ledelsesstil – ONLINE KURSUS

Online forløb med personlig coaching, undervisningsvideoer med ledelsesteori og metode, online læringsmøder og kollegial sparringssessions med de andre deltagere samt individuelt hjemmearbejde, hvor du skal arbejde med at udvikle din ledelsesstil i relation til et konkret projekt.

Det er en kunst at være en god leder på produktionssiden af nyskabende projekter. Indholdsproduktion realiseres dels gennem god projektledelse, dels ved at opbygge frugtbare samarbejder, der kan udvikle og omsætte indhold, og dels ved strategisk fokus på den organisatoriske ramme og målsætning, man arbejder indenfor. Som leder af indholdsproduktion er det på denne måde det, der bliver kaldt generelle kompetencer og som handler om ledelse, samarbejde, procesledelse og -design samt kommunikation som mange oplever et behov for at styrkes i.

Dette forløb har som sit formål at styrke ledere af indholdsproduktion ved at fokusere på de generelle kompetencer (og ikke den konkrete projektledelse) relateret til den personlige ledelsesstil og gennem refleksioner over ledelsesteorier og metoder at understøtte deltagerne i at udvikle deres egen måde at lede på, der modsvarer de behov, der er i den relevante organisatoriske og opgavemæssige kontekst.

Kursets grundpræmis er, at de bedste ledere i de indholdsproducerende brancher er personlige ledere. Ledere, der agerer autentisk samtidig med, at de arbejder strategisk med projekter og samarbejdspartnere og omsorgsfuldt og ambitiøst med medarbejdere og kolleger og på denne måde håndterer krydspresset som mellemleder med fokus på kvalitet i indholdet. Den præsenterede teori og metode vil derfor blive diskuteret og reflekteret i forhold til den personlige ledelsesstil og hermed skabe læring og inspiration i forhold til, hvordan hver enkelt deltager ønsker at tage sin ledelse på sig.

Gennem de supplerende personlige coaching sessions og en Hogan ledelsestest, der giver et billede af styrker og svagheder samt individuelle drivers, vil hver enkelt deltager få et bedre overblik over, hvad der kendetegner dem professionelt og hvordan de bruger det til at nå de bedste resultater.

Målgruppe:

Ledere af indholdsproduktion i både store og små virksomheder, projektledere, teamledere og mellemledere, producere, producenter, redaktører, sektionsansvarlige etc.

For at få det fulde udbytte af forløbet er det en forudsætning, at deltagerne har nogen erfaring og har haft ansvar for mindst ét større projekt. Det er ikke et krav, at man har ledelsesansvar i normal forstand.

Forløbets elementer

Kurset er bygget op af tre moduler, der hver forholder sig til en central kompetence for at kunne lede indholdsproduktion, nemlig:

           1.       Lederrollen og følgeskabet

           2.       At realisere sin vision strategisk

           3.       Kommunikation som ledelsesværktøj

 Hvert modul er bygget op af både synkrone og asynkrone elementer, hvilket betyder elementer, hvor vi mødes online og elementer, der er selvstudie og som du kan sætte ind i din kalender, når det passer. Det betyder altså, at det er vigtigt, at du kan deltage på de tidspunkter, hvor vi alle mødes synkront, men at alle de andre elementer i kurset kan gennemgås, når de passer ind i din kalender – dog indenfor de angivne deadlines. 

Kursets elementer består af:

1.       3 x individuel coaching med fokus på egen rolle og udviklingsønsker  – synkront og du melder dig til på en udsendt doodle.

2.       En lederprofil. Den personlige lederprofil bliver udarbejdet af Hogan Assessments, der er blandt de mest anerkendte på markedet, på baggrund af spørgsmål, der skal besvares online  – asynkront og du kan tage testen, når det passer (det tager ca. 45 min) – forventes dog taget inden 16. oktober 2020.

3.       2 x undervisningsvideo pr. modul med teori og metode præsentationer – asynkront og du kan se videoerne, når du vil – dog forventes de videoer, der svarer til de faciliterede online møder set inden vi mødes online hele holdet.

4.       2 x faciliterede online møder pr. modul, hvor gruppen arbejder samlet og i break out groups med forløbets temaer – synkront på fast tidspunkt – varighed 2 timer.

5.       1 x kollegial sparring efter sponsormodellen (forklares inden) pr. modul – alle deltagere får en grundgruppe, som de følges med hele vejen – hver gruppe aftaler individuelt om de vil mødes online eller live – synkront på fast tidspunkt varighed 2 timer.

6.       Individuelt hjemmearbejde med fokus på din ledelse af et konkret projekt – asynkront og du kan  swarbejde med opgaverne, når du vil – dog forventes de opgaver, der svarer til hvert modul gennemført inden modul og coaching.

7.       3 skriftlige opgaver (hver 1-3 sider), hvor du reflekterer over egen ledelse og målsætning for professionel udvikling, som du sender til Thea Mikkelsen på aftalte tider, så coachingsessions fokuseres.

Tidsforbrug i alt ca. 35 timer.

De synkrone faciliterede online møder, hvor alle mødes samtidig finder sted kl. 9-11 på zoom følgende dage:

7 & 8 oktober, 27 & 28 oktober, 9 & 10 november, 2020

Møderne i grundgrupperne aftales ved kursusstart. Grundgrupperne forsøges sammensat efter, hvornår deltagerne ønsker at mødes: formiddag, eftermiddag eller aften.

 Forløb:

Individuel online coaching session på 1 time til at formulere og skærpe det personlige læringsfokus for den enkelte.
Tidspunkt for tilbagemeldingerne aftales individuelt.

Modul 1: Lederrollen og følgeskabet

Dette første modul handler om lederrollen og følgeskabet, når man leder indholdsproduktion. For at understøtte arbejdet med at udvikle egen ledelse, gennemgår de to undervisningsvideoer tilknyttet dette modul organisationspsykologisk teori omkring, hvordan man kan forstå ansvar og udfordringer forbundet med at tage en lederrolle i komplekse organisationer, hvor kvaliteten af indholdet afhænger af både strukturelle og personlige faktorer.

Video A: Hvad er en leder?
Faciliteret online møde: At lede indholdsproduktion: Behov og muligheder hos lederen og hos samarbejdspartnere

Video B: Hvordan skaber man følgeskab?
Faciliteret online møde: Følgeskab opadtil og nedadtil: mellemleder positionen

Formålet med dette modul er at præcisere muligheder og begrænsinger i lederrrollen i forhold til de mål og forventninger, man har til egen rollen og blive afklaret med personlig måde at bruge sig selv i rollen.

                      Sponsormøde: Kollegial sparring i grundgruppe

Mellem første og andet modul: Hver deltager svarer på spørgsmål online til udarbejdelse af en individuel lederprofil (Hogan leadership assessment) og får på baggrund af testens resultater en personlig coaching online af Thea Mikkelsen, varighed 1,5 time.
Tidspunkt for tilbagemeldingerne aftales individuelt.

 Modul 2: At realisere sin vision strategisk

På dette modul ser vi på, hvordan man kan forstå sin egen ledelse i en større sammenhæng, hvor organisatoriske, strukturelle og branchemæssige forhold er med til at bestemme, hvordan man strategisk må varetage sin rolle for at nå de bedst mulige resultater. I videoerne tilknyttet dette modul præsenteres deltagerne for strategisk tænkning til udvikling af egen ledelse, så den understøtter både den organisatoriske kultur man ønsker at skabe omkring sit projekt og resultater.

Video C: Strategi som ledelsesværktøj
Faciliteret online møde: Arbejde med strategimodel i forhold til konkrete cases

Video D: At opbygge en kreativ projektkultur
Faciliteret online møde: Arbejde med kulturskabende ledelse i forhold til konkrete cases

Formålet med dette modul er at få et overblik over, hvordan man kan tilrettelægge processer strategisk og udvikle en kreativ samarbejdskultur, der understøtter de strategiske mål.

                      Sponsormøde: Kollegial sparring i grundgruppe

 Mellem andet og tredje modul: Refleksionsopgave ”Min Hogan profil in action – refleksioner over egne styrker og svagheder relateret til en konkret case.” Hver deltager skriver 1-3 siders refleksioner som sendes til Thea Mikkelsen.

 Modul 3: Kommunikation som ledelsesværktøj

På dette modul handler det om at blive mere bevidst om sin kommunikation og hvordan man bruger den til at skabe følgeskab og en inspirerende samarbejdskultur omkring indholdsproduktionen. Vi arbejder med interessentforståelser og resultatorienteret ledelseskommunikation samt metoder til at henvende sig til palletten af interessenter så flere føler sig mødt og samtidig være funderet i egen identitet og vision.

Video E: Kommunikation for følgeskab
Faciliteret online møde: Hvordan udvikle et relevant følgeskab gennem strategisk kommunikation.

Video F: Præsentation af projekt og af sig selv som leder
Faciliteret online møde: Fremlæggelser af præsentationsskitser

Formålet med dette modul er at give deltagerne konkrete redskaber til at præsentere deres projekt og skabe de rette betingelser for projektet i samarbejder.

                      Sponsormøde: Kollegial sparring i grundgruppe

Afsluttende skriftlig opgave, der opsummerer den individuelle læring og personlige fremtidige mål. Max 3 sider sendes til Thea Mikkelsen. 30 min. online coaching med udgangspunkt i afsluttende opgave aftales individuelt.

 Prisen for deltagelse er dkr. 15.895 + moms

TILMELD DIG HER:

https://mediernesefteruddannelse.dk/kurser/rollen-som-leder-af-indholdsproduktion/ 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Writing and Developing Genre Stories

This workshop is a hands-on, practical guide to writing and developing genre stories. It demonstrates and approach to genre, which once learnt and understood, you can apply to any story genre you are working with.

                               A 2-day workshop from August 29 & 30  (both days from 10.00 – 17.00)

This workshop is a hands-on, practical guide to writing and developing genre stories. It demonstrates an approach to genre, which once learnt and understood, you can apply to any story genre you are working with.

On the first day Stephen Cleary will explain his approach and guide you through it step by step, showing numerous examples to illustrate the approach, and facilitating questions and discussion. 

On the second day, Stephen will explore Character Genres, an entirely different way of using genre ideas, and one that may be more useful than using traditional story genres when it comes to writing TV drama using genre ideas and formats.

The workshop concludes by mapping out how to write the set piece scenes that are at the heart of generic writing. What a set piece is, how it is structured, and what kind of set pieces to master within the genre you are writing in, are some of the areas covered.

We’ll also look at what happens when you mix genres together and how to predict and deal with the problems genre mixing raises before you write your script.

This workshop is essential for anyone working with genre, and is designed with screenwriters, script developers, producers and directors in mind. The approach is equally useful for TV drama or feature film development.

Pris Dkk 1875 incl. moms. Forplejning gennem dagene er inkluderet.

Kurset afholdes på Nordisk Film, Mosedalsvej 14, 2500 Valby

Tilmeld dig ved at skrive til tina@filmgreb.dk med kontakt informationer samt profession

TIMETABLE:

What is a Genre?                                                                                                                                  Why do story genres exist: when did they start: what was the first one?                                                  How knowing your genre helps you to:

understand your story’s structure                                                                                                          understand your audience’s expectations                                                                                                pitch your project                                                                                                                                define your budget.

The eight fundamental elements of any genre film                                                                         A unique and straightforward way of understanding how any genre story is put together, broken down into its basic units.                                                                                                                                      How the combination of those elements determines the tone, pace and intensity of your film and how you control and vary each as the story unfolds

TV drama and genre – Genres of character                                                                                          Looking at genre from a character rather than plot perspective:                                                              Loners                                                                                                                                                Partners                                                                                                                                              Team Players                                                                                                                                        Team Leaders

The Genre set piece                                                                                                                              Why the set piece matters                                                                                                                    The role of the set piece in the story                                                                                                      The internal architecture of the set piece                                                                                                Using the “wrong” set piece to energize your story

Three great genres                                                                                                                              Writing Horror                                                                                                                                      1.  The Context: Genre History & Traditional Themes                                                                              2.  Exploring the fundamental elements                                                                                                  3.  Horror sub-genres

Writing Romance                                                                                                                                  1.  The Context: Genre History & Traditional Themes                                                                              2.  The fundamental elements                                                                                                              3.  The classic Romance Structure and modern variations

Writing Thrillers                                                                                                                                    1.  The Context: Genre History & Traditional Themes                                                                              2.  The critical importance of point of view in the Thriller

TV drama and genres                                                                                                                            Single genre drama series characteristics                                                                                                Mixed genre drama series characteristics                                                                                                Character genres and TV dramas

The workshop is a mixture of presentation, discussion, clips and slides. All participants will receive 50 pages of notes, including all the slides used during the workshop.

STEPHEN CLEARY

Stephen Cleary has worked in film and television for over 20 years. As Head of Development at the UK national film Agency he developed Before the Rain, (winner Golden Lion, Venice Film Festival), Rob Roy, Butterfly Kiss, Love and Death on Long Island and many others. Stephen founded and ran Arista, Europe’s largest private film development agency from 1996 to 2006. Graduates of Arista program have written, directed or produced over 250 feature films and thousands of hours of television drama.

He produced the feature New Year’s Day, in 2001 and co-produced Goodbye Charlie Bright in 2002. He co-wrote the feature films Alexandria, produced in 1998, and Buddha’s Little Finger, produced in 2013. In partnership with the South Australian Film Corporation, he designed and implemented the Filmlab low-budget feature initiative, resulting in the internationally acclaimed features 52 Tuesdays and The Infinite Man among others. He was development consultant on the BBC drama series Hinterland and a recent development initiative led to Stephen initiating and developing the multi award-winning feature Sweet Country. He was the lead consultant on the Academy Award nominated and Emmy winning documentary What Happened Miss Simone?   He also wrote, with Nina Simone, her autobiography I Put A Spell On You.

He has consulted on many feature films, documentaries and TV series in Scandinavia over the past five years.

Advanced Story Workshop

Stephen Cleary

Explore structure stories at a new depth. An advanced story workshop, looking at a different, more complex ways of understanding stories.     kurset er nu fuldt booket. Skriv til mig hvis du vil informeres om næste gang det udbydes

If you are interested in exploring structuring stories at a new depth, then I have designed an Advanced Story Workshop looking at different, more complex ways of understanding stories.

A 2-day workshop from August 26 & 27. (both days from 10.00 – 17.00)

We have room for 16 writers, directors, producers and story executives.

As well as discovering and exploring five basic ways of structuring a story, we’ll look at asking and answering questions that all of us have asked at one time or another about stories we are working on. What if my story doesn’t seem to fit a traditional shape? What if my story is influenced by ideas beyond the Western tradition? What if my story is simply non-traditional? Must I try to force it into a different shape? 

There are other questions too. What effect on the structure and plotting of your story does the gender of the protagonist have, if any? Because if character and plot are different ways of looking at the same thing, then surely if you change the nature of the character, you must change the nature of the plot?

What if I want to use the nature of my characters to lead me to the structure of my story? Can I do that? How?

Is it true that cinema protagonists work best if solitary whilst TV drama series protagonists work best in partnerships or groups? Why?

Is it true that successful movies are plot driven whereas successful TV series are character driven? What does this actually mean when it comes to mapping out the structure of your script for one or the other? And what about theme? How does my theme impact on my story’s structure?

All of these questions will be explored in this workshop.

And we’ll take one whole afternoon to deep dive into the best kept story secret of all, Narrative Point of View. I guarantee that once you have understood NPOV in all its aspects, you will never stop using it in your writing and development practice.

And the only place you can find out about it is in this workshop.

Come along for two days of intense story exploration, full of clips, conversations and thought-provoking perspectives. And 50 pages of notes to take away when you’re done.

Pris Dkk 1875 incl. moms. Forplejning gennem dagene er inkluderet.

Kurset afholdes på Nordisk Film, Mosedalsvej 14, 2500 Valby

Tilmeld dig ved at skrive til tina@filmgreb.dk med kontakt informationer samt profession

Program:

Day One: Recap: the principles of plot sequences and the relationship to character. Special sequences, exploring more deeply: The opening sequence: unfolding your story The Antagonist’s sequence: organizing the forces of opposition The closing sequence: structuring the audience’s cathartic moment

New areas: Structuring with character Short-term and long-term story questions

Mixing plot and character: the grand design Structure and Genre Expanding your structural palette: Thematic sequences Theme driven cinema stories Theme driven TV series

Radical structures: Imagistic sequences – poetic cinema and poetic scenes Theme/character mixes: arthouse cinema, TV mainstream Genres of character: structuring from the inside out Loners and Partners Team players and Team Leaders

Narrative Point of View Defining your audience’s perspective on your story Controlling what they feel How to make a character more liked without changing their character The secret of an irresistible villain Changing NPOV intensity depending on where you are in the story

As usual the workshop will be accompanied by notes on all areas covered, including all slides shown over the two days.

Stephen Cleary has worked in film and television for over 20 years. As Head of Development at the UK national film Agency he developed Before the Rain, (winner Golden Lion, Venice Film Festival), Rob RoyButterfly KissLove and Death on Long Island and many others. Stephen founded and ran Arista, Europe’s largest private film development agency from 1996 to 2006. Graduates of Arista program have written, directed or produced over 250 feature films and thousands of hours of television drama. He produced the feature New Year’s Day, in 2001 and co-produced Goodbye Charlie Bright in 2002. He co-wrote the feature films Alexandria, produced in 1998, and Buddha’s Little Finger, produced in 2013. In partnership with the South Australian Film Corporation, he designed and implemented the Filmlab low-budget feature initiative, resulting in the internationally acclaimed features 52 Tuesdays and The Infinite Man among others. He was development consultant on the BBC drama series Hinterland and a recent development initiative led to Stephen initiating and developing the multi award-winning feature Sweet Country. He was the lead consultant on the Academy Award nominated and Emmy winning documentary What Happened Miss Simone?   He also wrote, with Nina Simone, her autobiography I Put A Spell On You. He has consulted on many feature films, documentaries and TV series in Scandinavia over the past five years.

Pris Dkk 1875 incl. moms (frokost er inkluderet kursusprisen) Kurset afholdes på Nordisk Film, Mosedalsvej 14, 2500 Valby

Tilmeld dig ved at skrive til tina@filmgreb.dk med kontakt informationer samt professio