Kunsten at lede indholdsproduktion
Få værktøjer til at udvikle og underbygge din ledelsesstil – ONLINE KURSUS

Online forløb med personlig coaching, undervisningsvideoer med ledelsesteori og metode, online læringsmøder og kollegial sparringssessions med de andre deltagere samt individuelt hjemmearbejde, hvor du skal arbejde med at udvikle din ledelsesstil i relation til et konkret projekt.

Det er en kunst at være en god leder på produktionssiden af nyskabende projekter. Indholdsproduktion realiseres dels gennem god projektledelse, dels ved at opbygge frugtbare samarbejder, der kan udvikle og omsætte indhold, og dels ved strategisk fokus på den organisatoriske ramme og målsætning, man arbejder indenfor. Som leder af indholdsproduktion er det på denne måde det, der bliver kaldt generelle kompetencer og som handler om ledelse, samarbejde, procesledelse og -design samt kommunikation som mange oplever et behov for at styrkes i.

Dette forløb har som sit formål at styrke ledere af indholdsproduktion ved at fokusere på de generelle kompetencer (og ikke den konkrete projektledelse) relateret til den personlige ledelsesstil og gennem refleksioner over ledelsesteorier og metoder at understøtte deltagerne i at udvikle deres egen måde at lede på, der modsvarer de behov, der er i den relevante organisatoriske og opgavemæssige kontekst.

Kursets grundpræmis er, at de bedste ledere i de indholdsproducerende brancher er personlige ledere. Ledere, der agerer autentisk samtidig med, at de arbejder strategisk med projekter og samarbejdspartnere og omsorgsfuldt og ambitiøst med medarbejdere og kolleger og på denne måde håndterer krydspresset som mellemleder med fokus på kvalitet i indholdet. Den præsenterede teori og metode vil derfor blive diskuteret og reflekteret i forhold til den personlige ledelsesstil og hermed skabe læring og inspiration i forhold til, hvordan hver enkelt deltager ønsker at tage sin ledelse på sig.

Gennem de supplerende personlige coaching sessions og en Hogan ledelsestest, der giver et billede af styrker og svagheder samt individuelle drivers, vil hver enkelt deltager få et bedre overblik over, hvad der kendetegner dem professionelt og hvordan de bruger det til at nå de bedste resultater.

Målgruppe:

Ledere af indholdsproduktion i både store og små virksomheder, projektledere, teamledere og mellemledere, producere, producenter, redaktører, sektionsansvarlige etc.

For at få det fulde udbytte af forløbet er det en forudsætning, at deltagerne har nogen erfaring og har haft ansvar for mindst ét større projekt. Det er ikke et krav, at man har ledelsesansvar i normal forstand.

Forløbets elementer

Kurset er bygget op af tre moduler, der hver forholder sig til en central kompetence for at kunne lede indholdsproduktion, nemlig:

           1.       Lederrollen og følgeskabet

           2.       At realisere sin vision strategisk

           3.       Kommunikation som ledelsesværktøj

 Hvert modul er bygget op af både synkrone og asynkrone elementer, hvilket betyder elementer, hvor vi mødes online og elementer, der er selvstudie og som du kan sætte ind i din kalender, når det passer. Det betyder altså, at det er vigtigt, at du kan deltage på de tidspunkter, hvor vi alle mødes synkront, men at alle de andre elementer i kurset kan gennemgås, når de passer ind i din kalender – dog indenfor de angivne deadlines. 

Kursets elementer består af:

1.       3 x individuel coaching med fokus på egen rolle og udviklingsønsker  – synkront og du melder dig til på en udsendt doodle.

2.       En lederprofil. Den personlige lederprofil bliver udarbejdet af Hogan Assessments, der er blandt de mest anerkendte på markedet, på baggrund af spørgsmål, der skal besvares online  – asynkront og du kan tage testen, når det passer (det tager ca. 45 min) – forventes dog taget inden 16. oktober 2020.

3.       2 x undervisningsvideo pr. modul med teori og metode præsentationer – asynkront og du kan se videoerne, når du vil – dog forventes de videoer, der svarer til de faciliterede online møder set inden vi mødes online hele holdet.

4.       2 x faciliterede online møder pr. modul, hvor gruppen arbejder samlet og i break out groups med forløbets temaer – synkront på fast tidspunkt – varighed 2 timer.

5.       1 x kollegial sparring efter sponsormodellen (forklares inden) pr. modul – alle deltagere får en grundgruppe, som de følges med hele vejen – hver gruppe aftaler individuelt om de vil mødes online eller live – synkront på fast tidspunkt varighed 2 timer.

6.       Individuelt hjemmearbejde med fokus på din ledelse af et konkret projekt – asynkront og du kan  swarbejde med opgaverne, når du vil – dog forventes de opgaver, der svarer til hvert modul gennemført inden modul og coaching.

7.       3 skriftlige opgaver (hver 1-3 sider), hvor du reflekterer over egen ledelse og målsætning for professionel udvikling, som du sender til Thea Mikkelsen på aftalte tider, så coachingsessions fokuseres.

Tidsforbrug i alt ca. 35 timer.

De synkrone faciliterede online møder, hvor alle mødes samtidig finder sted kl. 9-11 på zoom følgende dage:

7 & 8 oktober, 27 & 28 oktober, 9 & 10 november, 2020

Møderne i grundgrupperne aftales ved kursusstart. Grundgrupperne forsøges sammensat efter, hvornår deltagerne ønsker at mødes: formiddag, eftermiddag eller aften.

 Forløb:

Individuel online coaching session på 1 time til at formulere og skærpe det personlige læringsfokus for den enkelte.
Tidspunkt for tilbagemeldingerne aftales individuelt.

Modul 1: Lederrollen og følgeskabet

Dette første modul handler om lederrollen og følgeskabet, når man leder indholdsproduktion. For at understøtte arbejdet med at udvikle egen ledelse, gennemgår de to undervisningsvideoer tilknyttet dette modul organisationspsykologisk teori omkring, hvordan man kan forstå ansvar og udfordringer forbundet med at tage en lederrolle i komplekse organisationer, hvor kvaliteten af indholdet afhænger af både strukturelle og personlige faktorer.

Video A: Hvad er en leder?
Faciliteret online møde: At lede indholdsproduktion: Behov og muligheder hos lederen og hos samarbejdspartnere

Video B: Hvordan skaber man følgeskab?
Faciliteret online møde: Følgeskab opadtil og nedadtil: mellemleder positionen

Formålet med dette modul er at præcisere muligheder og begrænsinger i lederrrollen i forhold til de mål og forventninger, man har til egen rollen og blive afklaret med personlig måde at bruge sig selv i rollen.

                      Sponsormøde: Kollegial sparring i grundgruppe

Mellem første og andet modul: Hver deltager svarer på spørgsmål online til udarbejdelse af en individuel lederprofil (Hogan leadership assessment) og får på baggrund af testens resultater en personlig coaching online af Thea Mikkelsen, varighed 1,5 time.
Tidspunkt for tilbagemeldingerne aftales individuelt.

 Modul 2: At realisere sin vision strategisk

På dette modul ser vi på, hvordan man kan forstå sin egen ledelse i en større sammenhæng, hvor organisatoriske, strukturelle og branchemæssige forhold er med til at bestemme, hvordan man strategisk må varetage sin rolle for at nå de bedst mulige resultater. I videoerne tilknyttet dette modul præsenteres deltagerne for strategisk tænkning til udvikling af egen ledelse, så den understøtter både den organisatoriske kultur man ønsker at skabe omkring sit projekt og resultater.

Video C: Strategi som ledelsesværktøj
Faciliteret online møde: Arbejde med strategimodel i forhold til konkrete cases

Video D: At opbygge en kreativ projektkultur
Faciliteret online møde: Arbejde med kulturskabende ledelse i forhold til konkrete cases

Formålet med dette modul er at få et overblik over, hvordan man kan tilrettelægge processer strategisk og udvikle en kreativ samarbejdskultur, der understøtter de strategiske mål.

                      Sponsormøde: Kollegial sparring i grundgruppe

 Mellem andet og tredje modul: Refleksionsopgave ”Min Hogan profil in action – refleksioner over egne styrker og svagheder relateret til en konkret case.” Hver deltager skriver 1-3 siders refleksioner som sendes til Thea Mikkelsen.

 Modul 3: Kommunikation som ledelsesværktøj

På dette modul handler det om at blive mere bevidst om sin kommunikation og hvordan man bruger den til at skabe følgeskab og en inspirerende samarbejdskultur omkring indholdsproduktionen. Vi arbejder med interessentforståelser og resultatorienteret ledelseskommunikation samt metoder til at henvende sig til palletten af interessenter så flere føler sig mødt og samtidig være funderet i egen identitet og vision.

Video E: Kommunikation for følgeskab
Faciliteret online møde: Hvordan udvikle et relevant følgeskab gennem strategisk kommunikation.

Video F: Præsentation af projekt og af sig selv som leder
Faciliteret online møde: Fremlæggelser af præsentationsskitser

Formålet med dette modul er at give deltagerne konkrete redskaber til at præsentere deres projekt og skabe de rette betingelser for projektet i samarbejder.

                      Sponsormøde: Kollegial sparring i grundgruppe

Afsluttende skriftlig opgave, der opsummerer den individuelle læring og personlige fremtidige mål. Max 3 sider sendes til Thea Mikkelsen. 30 min. online coaching med udgangspunkt i afsluttende opgave aftales individuelt.

 Prisen for deltagelse er dkr. 15.895 + moms

TILMELD DIG HER:

https://mediernesefteruddannelse.dk/kurser/rollen-som-leder-af-indholdsproduktion/ 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn