Kurset fokuserer på den enkeltes fortællers individuelle billedsprog, og undersøger hvordan fortællerens personlighed, egne metoder og særlige baggrunde kan tilbyde unikke måder at udtrykke sig på med billedet, lyset, rummet og karaktertegningen.

Hovedlærer: Lotte Mik-Meyer / Gæstelærer: Arne Bro

Kurset henvender sig til tv-journalister, tilrettelæggere og fotografer, der selv arbejder med kameraet og til redaktører og klippere, der enten arbejder med redaktioner eller alene med film og tv, undersøgende journalistik, dokumentarisme, nyheder eller og andre former for filmiske og tv-rettede udtryk.

Lotte Mik-Meyer og Arne Bro har i 15 år undervist filminstruktører og tv-journalister her og i udlandet, med fokus på den enkelte fortællers unikke opfattelse og særlige bevægelses-og udtryksmåder. Arbejdsformen baseres på korte, daglige øvelser med kameraet, blandet med analyser og drøftelser af de personlige motiver og interessefelter, som den enkeltes billedsprog er præget af.

Lotte Mik-Meyer er cand.Scient soc. i Internationale Udviklingsstudier og dokumentarfilmsinstruktør (Return of a President, Det Arabiske Initiativ, Det vi ser, At tegne). Lotte Mik-Meyer er hovedlærer på Den Norske Filmskoles Masteruddannelse i konceptuel Dokumentarregi, og tidligereleder af programkvalitetsprojektet i DR. Lotte Mik-Meyer har undervist sammen med Arne Bro i Sydafrika, Vietnam, Holland, Slovenien og Danmark.

Arne Bro er oprindeligt dokumentarfilmsinstruktør, tidl. Prorektor for Den Danske Filmskole, og de sidste 25 år leder af Filmskolens Dokumentar- og TV-uddannelse.

Kurset har samme struktur og form, som kurset Filmisk Fortælleform og henvender sig til professionelle fra tv-branchen, der ikke tidligere har deltaget i dette kursus.

Der må påregnes sene undervisningstimer og hjemmeopgaver om aftenen.

Vi har plads til 8 deltagere

Tilmelding sker via Mediernes efteruddannelse https://mediernesefteruddannelse.dk/kurser/det-personlige-billedsprog/